П Р О Т О К О Л № 2 - от 11.04.2013 година

последно актуализиранa на 11.04.2013

КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО БЗР - гр. ВРАЦА
П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 11.04.2013 г. от 17.30 ч. в конферентната зала на хотел „ЗОРА” се проведе поредната сбирка на Клуб на специалиста по БЗР – гр. Враца.

Дневен ред:

1. ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Iз – 2377 от 15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експоатация на обектите.
Бяха засегнати промените, обнародвани на 26.03.2013 г. Разгледахме в детайли и от различни гледни точки променените дейности.

2. Представяне и избор на нагледни материали по безопасност и здраве при работа на членуващите фирми и предприятия и издавани от тях плакати, брошури и дипляни – във връзка с отбелязването на Световния ден по безопасност и култура на труда.
В Пловдив, клуб Враца ще бъде представен от :
- „КОРЕКТ” ООД с „Брошура за начален инструктаж” и „Ръководство за посетители”
- „SEBN BG” с табло: „Спри, съобщи, изчакай” и „Съобщения за инциденти”
- „Техкерамик – М” ООД с табела „Ограничени зони”
- „Електростарт” АД – външни посетители (хартиен носител)
- „Галакси –Плаза” – външни посетители (хартиен носител)

3. Златоград 2013г.

Разглеждане на снимки и споделяне на мнения за проведените лекции.

БЕШЕ ЧУДЕСНО !На предстоящата среща на Клуб по БЗР-Враца през месец май 2013 г., сме предвидили посещение в АЕЦ Козлодуй, с цел запознаване на безопасната експлоатация.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама