Обучение на тема: "Европейско законодателство за защита на работещите от въздействието на електромагнитните полета"

последно актуализиранa на 20.01.2016

 П Р О Г Р А М А
на обучение по тема: 
"Европейско законодателство за защита на работещите от въздействието на електромагнитните полета. Задължения на работодателите."

Конферентен център "Тракия" – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 238

Дата: 10 ФЕВРУАРИ 2016 г. (сряда)

Организатор на мероприятието: Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”

 
Лектори: доц. Мишел Израел и доц. М. Иванова

Кратко описание: Нейонизиращите лъчения са универсални фактори на средата на обитаване на човека, а в работната среда всяка технология използва източници на електромагнитни или оптични лъчения, които могат да имат неблагоприятно действие върху работещите. Контролът върху тези фактори е затруднен поради недостатъчното ниво на компетентност на специалистите, поради което работодателите не могат да вземат адекватни решения за оздравяване на работната среда. Европейското законодателство въведе две нови директиви – Директива 2006/25/ЕС за защита на работещите от оптични лъчения, както и Директива 2013/35/ЕС за защита та работещите от електромагнитни лъчения. Във връзка с това е необходимо спешно да се извърши подготовка за въвеждане на двете директиви, както и да се подготвят работодателите и контролните органи. Задълженията на работодателите са подробно разписани и в двете директиви. Сериозното обучение е гарант това законодателство да бъде въведено у нас адекватно и да се осигури безопасност и здраве на работещите при условия на нейонизиращи лъчения.

Теми и продължителност:
10:00 - 10:30 Регистриране на участниците
10:30 - 12:00 Политика на ЕС и СЗО за защита от електромагнитни полета в работна среда.
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 14:15 Гранични стойности за експозиция, съгласно Директива 2013/35/ЕС.
14:15 - 14:30 Кафе пауза
14:30 - 15:15 Практическо ръководство на ЕС за добри практики за прилагане на Директива 2013/35/ЕС
15:15 - 15:45 Измерване и оценка на електромагнитни полета в работна среда (дискусия)

В пакета за участие са включени:
♦ Материали по време на обучението;
♦ Сертификат за участие;
♦ Кафе пауза - 1 бр.;
♦ Обяд.

Такса за участие: 100 лв/човек (с ДДС)

Отстъпки и преференции: 10% отстъпка от цената при групови участия (при групи с повече от двама участника), официални членове на Клубовете на специалиста по БЗР и участници, записали се за две или повече платени обучения, организирани от Фондацията за 2016 г.

Забележка: Всички плащания се извършват САМО по банков път!!!

Получател: ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА БЗР
БУЛСТАТ: 176217057
ИН по ДДС: BG176217057
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - клон Пловдив
Банкова сметка: BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG09UNCR70001520376647
МОЛ: Стефан Башев
Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 31


***При регистрацията на участниците в обученията ще бъде предоставена възможност за записване на обяд по предварително изготвено меню с варианти.
Участниците ще имат възможност да изберат между това да посетят намиращия се в непосредствена близост до конферентния център стол или заявеният от тях обяд да им бъде доставен на място!


Краен срок за регистрация: 03.02.2016 г. (сряда)

За допълнителни въпроси и записване за участие:
E-mail: office_sofia@fcbzr.org
Мобилен: 0888 601 009
⇒ НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА!


 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама