Обучение на тема: "Координатор на строителен обект"

последно актуализиранa на 28.03.2016

 П Р О Г Р А М А
на обучение по тема: 
"
Координатор на строителен обект"


Конферентен център "Тракия" – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 238

Дата: 13 АПРИЛ 2016 г. (сряда)

Организатор на мероприятието: Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”

 
Лектор:  инж. Румен Шолев
 
Кратко описание:  Обучението ще засегне въпроса по определянето на координатори по безопасност и здраве от възложителя или упълномощеното от него лице: 1. за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант; 2. за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и; Съдържание на плана за безопасност и здраве; Ще бъдат запознати участниците с правата, задълженията и функциите на координаторите. Кратко описание: Темата има за цел предоставяне на информация за действащата нормативна уредба уреждаща правата, задълженията и отговорностите на координаторите по безопасност и здраве, на възложителя и работещите в строителството. Предвидена е дискусия с цел обсъждане на основните трудности в областта на гарантирането на правата и изпълнението на задълженията и отговорностите на координатора в процеса на изпълнение.


Теми и продължителност:

10:00 - 10:30 Регистриране на участниците
10:30 - 11:00 Координатори по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране
11:00 - 12:00 План за безопасност и здраве
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 14:15 Координатори по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа
14:15 - 14:30 Кафе пауза
14:30 - 15:15 Координатори по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа
15:15 - 15:45 Време за дискусии, въпроси и отговориВ пакета за участие са включени: 
♦ Материали по време на обучението;
♦ Сертификат за участие;
♦ Кафе пауза - 1 бр.;
♦ Обяд.
 
Такса за участие: 100 лв/човек (с ДДС)

Отстъпки и преференции: 10% отстъпка от цената при групови участия (при групи с повече от двама участника), официални членове на Клубовете на специалиста по БЗР и участници, записали се за две или повече платени обучения, организирани от Фондацията за 2016 г.

Забележка: Всички плащания се извършват САМО по банков път!!!

Получател: ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА БЗР
БУЛСТАТ: 176217057 
ИН по ДДС: BG176217057 
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - клон Пловдив 
Банкова сметка: BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG09UNCR70001520376647 
МОЛ: Стефан Башев 
Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 31

***При регистрацията на участниците в обученията ще бъде предоставена възможност за записване на обяд по предварително изготвено меню с варианти.
Участниците ще имат възможност да изберат между това да посетят намиращия се в непосредствена близост до конферентния център стол или заявеният от тях обяд да им бъде доставен на място!Краен срок за регистрация: 06.04.2016 г. (сряда)

За допълнителни въпроси и записване за участие:
E-mail: office_sofia@fcbzr.org
Мобилен: 0888 601 009
 

 НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама