Обучение на тема: "Защита на работещите от въздействието на електромагнитните полета"

последно актуализиранa на 06.06.2016

П Р О Г Р А М А
на обучение по тема: 
"Европейско законодателство за защита на работещите от въздействието на електромагнитните полета. Задължения на работодателите"

Конферентен център "Тракия" – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 238

Дата: 29 ЮНИ 2016 г. (сряда)
Организатор на мероприятието: Фондация "Център за безопасност и здраве при работа"

Лектори: доц. Мишел Израел и доц. М. Иванова
Кратко описание: Нейонизиращите лъчения са универсални фактори на средата на обитаване на човека, а в работната среда всяка технология използва източници на електромагнитни или оптични лъчения, които могат да имат неблагоприятно действие върху работещите. Контролът върху тези фактори е затруднен поради недостатъчното ниво на компетентност на специалистите, поради което работодателите не могат да вземат адекватни решения за оздравяване на работната среда. Европейското законодателство въведе две нови директиви – Директива 2006/25/ЕС за защита на работещите от оптични лъчения, както и Директива 2013/35/ЕС за защита та работещите от електромагнитни лъчения. Във връзка с това е необходимо спешно да се извърши подготовка за въвеждане на двете директиви, както и да се подготвят работодателите и контролните органи. Задълженията на работодателите са подробно разписани и в двете директиви. Сериозното обучение е гарант това законодателство да бъде въведено у нас адекватно и да се осигури безопасност и здраве на работещите при условия на нейонизиращи лъчения.

 
Теми и продължителност:
10:00 - 10:30 Регистриране на участниците
10:30 - 12:00 Политика на ЕС и СЗО за защита от електромагнитни полета в работна среда.
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 14:15 Гранични стойности за експозиция, съгласно Директива 2013/35/ЕС.
14:15 - 14:30 Кафе пауза
14:30 - 15:15 Практическо ръководство на ЕС за добри практики за прилагане на Директива 2013/35/ЕС
15:15 - 15:45 Измерване и оценка на електромагнитни полета в работна среда (дискусия)

Освен учебната програма на обучението, лекторите предоставят изключителна възможност за консултация, като проявяващите интерес към обучението участници, могат предварително да изпратят своите въпроси, предложения или казуси, като същите ще бъдат разгледани по време на презентациите.


В пакета за участие са включени:
♦ Материали по време на обучението;
♦ Сертификат за участие;
♦ Кафе пауза - 1 бр.;
♦ Обяд.


Такса за участие: 100 лв/човек (с ДДС)
 
Отстъпки и преференции: 10% отстъпка от цената при групови участия (при групи с повече от двама участника), официални членове на Клубовете на специалиста по БЗР и участници, записали се за две или повече платени обучения, организирани от Фондацията за 2016 г.

Забележка: Всички плащания се извършват САМО по банков път!!!


Получател: ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА БЗР
БУЛСТАТ: 176217057
ИН по ДДС: BG176217057
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - клон Пловдив
Банкова сметка: BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG09UNCR70001520376647
МОЛ: Стефан Башев
Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 31
***При регистрацията на участниците в обученията ще бъде предоставена възможност за записване на обяд по предварително изготвено меню с варианти.
Участниците ще имат възможност да изберат между това да посетят намиращия се в непосредствена близост до конферентния център стол или заявеният от тях обяд да им бъде доставен на място!


Краен срок за регистрация: 22.06.2016 г. (сряда)За допълнителни въпроси и записване за участие:
E-mail: office_sofia@fcbzr.org
Мобилен: 0888 601 009

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама