Януарска среща на Клуб Варна

последно актуализиранa на 28.01.2016

На 27-ми януари, членовете на Клуб на специалиста по БЗР в град Варна проведоха своята първа среща за новата 2016 година.
Лектор на мероприятието бе инж. Неделчо Янакиев, който представи темите за: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", както и Процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" - Проект и насоки за кандидатстване.
По време на срещата бяха представени и трима нови членове на клуба, а именно: г-жа Елена Банкова, г-жа Виктория Тодорова и г-н Димитър Видев.
Ръководстовото на Клуб Варна пожелава на новопостъпилите членове много професионални успехи и дългогодишно членство е организацията, а на всички останали успешна и ползотворна 2016 година!

     

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама