Обучение на тема: "БЗР при работа в експлозивна атмосфера" - 27.01.2016 г.

последно актуализиранa на 28.01.2016

На 27.01.2016 г. в зала "Струма" на Конферентен център "Тракия", гр. София, се проведе обучение под надслов "Осигуряване на безопасност на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера. Оценка на риска на използваното оборудване и работното място. Практическо прилагане на добри практики и решения". Лектор на обучението бе инж. Румен Маринов, който разгледа обстойно и в детайли следните тематични области:
- АТЕХ Директиви и Наредби;
- Задължения на Работодателите;
- Класификация на опасните места;
- Източници на запалване;
- АТЕХ Сертифициране на съоръжения и оборудване;
- Оценка на риска и предприемане на мерки за намаляване на риска от експлозия.
Обсъдени бяха няколко казуса, като участниците имаха възможността да предложат за разискване конкретни случаи, с които са се сблъсквали в процеса на тяхната практика. Обучението приключи с традиционното раздаване на сертификати.

ЛИНК КЪМ ГАЛЕРИЯТА!!!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама