Февруарска среща на Клуб БЗР Русе

последно актуализиранa на 25.02.2016

На 24.02.2016 г. се проведе редовна месечна среща на Клуб на специалистите по БЗР - гр. Русе, на която беше изнесена лекция на тема: "Европейски стандарти за ЛПС и РО" - Част 1, с лектор - г-н Свилен Боянов. Участниците в срещата имаха възможност да разгледат и да се запознаят с различни начини за разпознаване на видовете текстилни материали. Представената презентация беше изключително подробна и разнообразна, като едновременно с нея специалистите обмениха професионален опит помежду си - дискутирайки различни примери от практиката си.

Част от програмата включваше и раздаване на Удостоверения от преминатите през 2015 г. обучения, специално изработените календари на клуб Русе и ФЦБЗР.
На срещата бяха обсъдени организационни въпроси и предстоящи мероприятия на клуба.


 КЪМ ГАЛЕРИЯТА!!!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама