Кръгла маса по въпросите за БЗР

последно актуализиранa на 26.02.2016

 На 26.02.2016 г. в Конферентен център "Тракия" се проведе кръгла маса на тема "Професията специалист по безопасност и здраве при работа - минимални изисквания, квалификация и образование".

Участие в нея взеха, както представители на национални институции, така и чуждестранни гости от световно признати организации, заети в областта на БЗР.Някои от най-значимите участници бяха:


- Г-н Георги Милчин - Главен секретар на ИА "Главна инспекция по труда";
- Г-н Стойчо Симов - Председател на Контролния съвет на АИКБ;
- Г-н Александър Загоров - Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа";
- Г-н Кирил Бинев - Главен експерт в КТ “Подкрепа”;
- Г-жа Емилияна Димитрова - Председател на УС на НАПОО;
- Г-жа Весела Караянева - Главен експерт в НАПОО;
- Г-н Сокол Силянов - Началник отдел "Трудова злополука и професионална болест" на НОИ;
- Г-жа Петя Гьорева - Председател на Асоциацията на трудовите медицини в България;
- Г-н Люпчо Кочовски - Управител на ФЦБЗР;
- Г-н Владимир Глухов - Председател на УС на ФЦБЗР;
- Г-жа Благовеста Карова - Член на УС на ФЦБЗР;
- Г-н Кирил Тюлев - Представител на Камарата на строителите - Пловдив.

В кръглата маса своя опит споделиха и чуждестранните гости, а именно:

- Г-н Клод Лоисел - Официален представител на Международната организация по труда;
- Г-жа Карен Макдонъл - Президент на Институцията по безопасност и здраве при работа на Великобритания;
- Г-н Малкълм Макинтайър - Председател на работната група на новоприсъединените страни към Институцията по безопасност и здраве при работа на Великобритания;
- Г-жа Жизела Дерик - Координатор на международния отдел на IOSH, Великобритания
- Г-н Георг Ефенбергер - Началник отдел превенция на Aвстрийския институт за обезщетяване на работниците;
- Г-н Теодор Харатау - Управител на Фондация “Ромтенс”;
- Г-н Миодраг Лонцович - Дирекцията по БЗР на Министерството на труда и социалната политика на Р Сърбия и фокусна точка на Европейската агенция по БЗР за Р Сърбия;
- Г-н Давид Томович - Официален представител на Сръбското сдружение по БЗР;
- Г-жа Йованка Караджинкс Бислимовска - Президент на Национален съвет по безопасност и здраве при работа на Р Македония;
- Г-жа Ясмина Чалоска - Представител на Националния съвет по БЗР на Р Македония.

След всички изказвания, предложения и споделен опит бе изявено и прието с пълно мнозинство заключението всички участници на кръглата маса да подкрепят сформирането на една работна група, състояща се от представители на социалните партньори и професионалните неправителствени организации за изготвяне на предложения до Министъра на труда и социалната политика на Р България за подобряване на БЗР законодателството.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама