Обучение на тема: "Сменна и нощна работа"

последно актуализиранa на 02.03.2016

 П Р О Г Р А М А
на обучение по тема: 
"Сменна и нощна работа  - проблеми и решения. Основни насоки за оптимизиране на сменната и нощна работа за осигуряване на безопасност и ограничаване на здравния риск при работа"

Конферентен център "Тракия" – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 238

Дата: 16 МАРТ 2016 г. (сряда)

Организатор на мероприятието: Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”

 

 
Лектор: д-р Катя Вангелова

Кратко описание: Сменната и нощна работа е добре известен рисков фактор за безопасността, здравето и благополучието на работещите, тъй като чрез въздействието си върху циркадианните ритми може да оказва неблагоприятен ефект върху редица биологични функции на човека. Основните здравни проблеми са нарушения на съня, хронична умора, сърдечно-съдови заболявания, нарушения в репродуктивната система при жените, повишен риск от хормон зависими ракови заболявания и др. Сменната работа се характеризира с изключително разнообразие в сменните режими и графици в зависимост от тяхната организация. Ще бъдат разгледани основните принципи на въвеждане и организация на сменни режими на работа и изискванията към трудово-медицинското обслужване на сменните работници.
 
Теми и продължителност:
10:00 - 10:30 Регистриране на участниците.
10:30 - 12:00 Сменна работа – нормативна уредба, видове сменни режими, особености на нощната работа. Проблеми и последствия при работа на смени – физиологични и здравни проблеми, социални последствия, производителност и безопасност на труда.
12:00 - 13:00 Обяд.
13:00 - 14:15 Основни принципи на въвеждане и организация на сменни режими на работа. Режим на труд и почивка при сменна и нощна работа.
14:15 - 14:30 Кафе пауза.
14:30 - 15:15 Изисквания към трудово-медицинското обслужване на сменните работници. Прилагане на критерии и правила за добра практика при организация на сменните режими.
15:15 - 15:45 Време за дискусии, въпроси и отговори.


В пакета за участие са включени:
♦ Материали по време на обучението;
♦ Сертификат за участие;
♦ Кафе пауза - 1 бр.;
♦ Обяд.

Такса за участие: 100 лв/човек (с ДДС)

Отстъпки и преференции: 10% отстъпка от цената при групови участия (при групи с повече от двама участника), официални членове на Клубовете на специалиста по БЗР и участници, записали се за две или повече платени обучения, организирани от Фондацията за 2016 г.

Забележка: Всички плащания се извършват САМО по банков път!!!

Получател: ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА БЗР
БУЛСТАТ: 176217057 
ИН по ДДС: BG176217057 
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - клон Пловдив 
Банкова сметка: BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG09UNCR70001520376647 
МОЛ: Стефан Башев 
Адрес: Пловдив, бул. Васил Априлов 31


***При регистрацията на участниците в обученията ще бъде предоставена възможност за записване на обяд по предварително изготвено меню с варианти.
Участниците ще имат възможност да изберат между това да посетят намиращия се в непосредствена близост до конферентния център стол или заявеният от тях обяд да им бъде доставен на място!


Краен срок за регистрация: 10.03.2016 г. (четвъртък)

За допълнителни въпроси и записване за участие:
E-mail: office_sofia@fcbzr.org
Мобилен: 0888 601 009⇒ НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА!


 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама