Начало на семинар-обученията по БЗР - Златоград 2016

последно актуализиранa на 14.03.2016

В дните от 10-ти до 12-ти март 2016 г. в град Златоград се проведе традиционното обучение по безопасност и здраве при работа. Участници в него бяха БЗР специалисти, представители на клубовете от Бургас и Стара Загора, организатор на мероприятието отново бе Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".
Въпреки изключително натоварената програма, включваща разнообразни теми и казуси, свързани с естеството на работа на БЗР специалистите, равносметката в края на тридневното обучение определено бе положителна.
Лектори на обучението бяха специалисти и експерти, с дългогодишен и богат професионален опит, които представиха материала по един леснодостъпен и разбираем за всички подход. Осигурено бе и време, в което участниците имаха възможност да поставят на обсъждане конкретни въпроси от своята практика, да споделят прилаганите от предприятията си примери за добри БЗР практики, а също така да обменят по между си професионален опит и знания.
В края на обучението, БЗР специалистите преминаха през изпитен тест, изготвен на база представения учебен материал, след което всеки от тях получи и съответното удостоверение за преминат курс на обучение.
Ръководството на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" благодари за гостоприемството на Етнографски ареален комплекс - гр. Златоград, домакини на организираните от нея обучения, за професионалното отношение и традиционно-българската атмосфера, в която всички участници имаха възможност да се потопят.

Лектори на обучението бяха:
- инж. Пенка Митрева – ИА "Главна инспекция по труда", МТСП
- г-жа Благовеста Карова – Фондация "Център за БЗР"
- г-н Люпчо Кочовски – Фондация "Център за БЗР"
- доц. д-р инж. Петър Петров – Технически университет – Габрово
- д-р Светла Савчева – Психолог
- г-н Стоян Бишуров – "Бултекс 99" ЕООД
- г-жа Кремена Райкова – Експерт международни програми и проекти – "Фърст Консултинг" ЕООД
- г-жа Велислава Ивановска – Експерт PR и връзки с обществеността – "Фърст Консултинг" ЕООД

  КЪМ ГАЛЕРИЯТА!!!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама