Обучение на тема: "Застаряващата работна сила - предизвикателства при осигуряване на ЗБУТ.

последно актуализиранa на 18.10.2016

 П Р О Г Р А М А
на обучение по тема: 
"Застаряващата работна сила – предизвикателства при осигуряване на безопасност и здраве при работа. Мерки за укрепване здравето и работоспособността на застаряващите работещи"

Конферентен център "Тракия" – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 238

Дата: 02 НОЕМВРИ 2016 г. (сряда)
Организатор на мероприятието: Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”Лектор:
 д-р Катя Вангелова - Национален център за здравеопазване


Кратко описание: Факт е застаряването на работната сила в България. Един основен проблем с напредване на възрастта е понижението във физическия функционален капацитет, което поставя ограничения при извършване на тежък физически труд. Известно е, че застаряващите работещи са с по-малка толерантност към редица физични фактори на работната среда като шум, прегряващ микроклимат, налягане и др. Пред вид по-продължителната експозиция на вредни фактори се увелича-ва риска от развитие на свързани с труда и /или професионални заболявания. Ще бъдат разгледани мерки за укрепване здравето и работоспособността на застаряващите работещи чрез оптимизиране на натоварването, условията и организацията на труд, промоция на здравето, обучение на работещите и др.
 
Теми и продължителност:  

10:00 - 10:30 Регистрация на участниците;
10:30 - 12:00 Застаряване на населението и работната сила в България;
12:00 - 13:00 Обяд;
13:00 - 14:15 Възрастови промени и работоспособност;
14:15 - 14:30 Кафе пауза;
14:30 - 15:15 Професионален травматизъм и осигуряване на безопасност на труда при застаряващите работещи;
15:15 - 15:45 Опазване на здравето и укрепване на работоспособността на застаряващите работещи.
 

Такса за участие: 100 лв/човек (с ДДС)
 
Отстъпки и преференции: 10% отстъпка от цената при групови участия (при групи с повече от двама участника), официални членове на Клубовете на специалиста по БЗР и участници, записали се за две или повече платени обучения, организирани от Фондацията за 2016 г.

Забележка: Всички плащания се извършват САМО по банков път!!!

Получател: ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА БЗР
БУЛСТАТ: 176217057 
ИН по ДДС: BG176217057 
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - клон Пловдив 
Банкова сметка: BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG09UNCR70001520376647 
МОЛ: Стефан Башев 
Адрес: Пловдив, бул. "Васил Априлов" 31

***При регистрацията на участниците в обученията ще бъде предоставена възможност за записване на обяд по предварително изготвено меню с варианти.
Участниците ще имат възможност да изберат между това да посетят намиращия се в непосредствена близост до конферентния център стол или заявеният от тях обяд да им бъде доставен на място!
Краен срок за регистрация: 30.10.2016 г. (неделя)За допълнителни въпроси и записване за участие:
E-mail: office_sofia@fcbzr.org
Мобилен: 0888 601 009

  

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама