Доклад от второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове

последно актуализиранa на 31.03.2016

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) публикува своя доклад за преглед на второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER-2), за което през 2014 г. бяха интервюирани почти 50 000 предприятия от 36 европейски държави. Основните разгледани теми са управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) изобщо, управлението на психо-социалните рискове в частност и участието на работниците в решаване на въпросите с БЗР.

В настоящия доклад е даден преглед на констатациите на второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER-2) с акцент върху безопасността и здравето при работа (БЗР) изобщо, психо-социалните рискове в частност и участието на работниците в управлението на БЗР.

Отговорите на анкетата, които могат да се намерят в интерактивна таблица, могат да се видят в разбивка по размер на предприятието, сектор на дейност и държава.

През следващите години предстои публикуването на задълбочени анализи с допълнителни доклади.

Вижте информационния бюлетин.

Прочетете доклада за преглед на ЕSENER-2

Прочетете резюмето на ЕSENER-2 за кратко изложение на проучването (налично на 25 езика)

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама