28-ми април - Световен ден по безопасност и здраве при работа, 2016

последно актуализиранa на 05.04.2016

Темата на кампанията на Световния ден за безопасност и здраве при работа тази година е озаглавена: "Стресът на работното място - колективно предизвикателство" !

Във връзка с отбелязването на Световния ден по БЗР, Международната организация по труда публикува на своята уебстраница официален доклад за стреса на работното място.
В него се посочват основните причинители на стрес, както и мерките за неговото овладяване, базирани на половите и възрастовите различия и т.н.
Разглеждат се и съществуващите документи от законодателството, които третират проблема, като освен това са изложени и различни стратегии за превенция и управление на стреса на работното място.
В извадка от доклада се посочват здравето и удовлетвореността като ключови за успеха и растежа на един бизнес: “Опитът на МОТ показва, че успехът на една организация се дължи на нейните работници и на нейната организационна култура. Работата в една безопасна и здравословна работна среда води до намалени нива на абсентизъм, повишена мотивация за работа, увеличена продуктивност и поддържане на добра работодателска марка”.

За повече информация: ЛИНК

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама