П Р О Т О К О Л № 3 - от 18.07.2013 г.

последно актуализиранa на 22.07.2013

КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО БЗР - гр. ВРАЦА

П Р О Т О К О Л № 3

Днес, 18.07.2013 г. Клуб на специалиста по БЗР – гр. Враца посети с учебна цел "АЕЦ Козлодуй". Посещението беше предварително организирано и тук е мястото да споделим, че организацията от страна на домакините беше перфектна – от самото начало с нас имаше техен представител, който беше изготвил програма, съобразена с нашите изисквания. Лекторите се бяха подготвили на много високо ниво и съответно презентациите им бяха безупречни – като се има предвид, че по-голяма част от тях имат 15-20 годишен стаж в "АЕЦ". Темите, с които се запознахме са следните:

1. "Доклади от стрес тестове";
2. "Аварийно планиране на "АЕЦ Козлодуй", щабове за контрол и координация и взаимодействие на "АЕЦ" с тях";
3. "Лицензии за експлоатация" – презентация на гл. експерт Малина Абарова;
4. Запознаване с "Наредба за осигуряване на безопасността на ядрените централи" - лектор Леонид Ангелов – експерт "Ядрена безопасност";
5. "Контрол на околната среда при експлоатация на "АЕЦ Козлодуй"" и "Екологична оценка" – лектор Георги Колев н-к отдел "Околна среда";
6. Посещение в 6 блок на "АЕЦ Козлодуй".

Честта да посетят Атомната централа имаха дванадесет членове на Клуба. Поради факта, че сме в разгара на летния сезон, останалите членове на Клуба не присъстваха.
Целта на посещението беше изпълнена на 100% - макар, че повечето лектори изказа мнение, че има още много неща за споделяне, но времето ни притискаше.
Бяхме в командната зала на шести енергоблок, имахме възможност да получим отговори на всички интересуващи ни въпроси, допуснаха ни в помещението на турбината на реактора. След, което посетихме симулативната зала, която повтаря на 100% работната командна зала. Там инженерите тренират два пъти годишно реакциите си при възможни кризисни ситуации. Беше ни демонстрирана реакцията на командната апаратура при извънредна ситуация.

Получихме покана пак да ги посетим, когато имаме възможност.
Определено, всички сме на мнение, че тази визита допринесе много за нашата по-голяма компетентност, знания и информираност.
Благодарим на домакините!
Очакваме да получим снимков материал от тяхна страна и когато това е факт ще приложим и него.


Предстояща среща на Клуб на специалиста по БЗР- Враца - през месец септември 2013 г.


За протокола

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама