НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ!!!

последно актуализиранa на 08.04.2016
Уважаеми работодатели,
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" напомня, че на 30 април изтича срокът за подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за условията на труд във Вашите предприятия. С цел облекчаване на работодателите, ИА ГИТ е създала условия за подаването им по електронен път.
От началото на годината до момента са подадени около 60 000 декларации и уведомления при над 200 000 работодатели, задължени да декларират в ИА ГИТ условията на труд в своите предприятия. Това създава реален риск от технически проблеми поради претоварване на системата в края на периода. За да се избегнат свързаните с тези проблеми неудобства както за работодателите, така и за институцията, от Агенцията се надяват на регулярно подаване на документите.
Декларация подават всички работодатели, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2014 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/Deklar15/InfoDeklar15, или имат подадена декларация (уведомление) за 2014 г., но през 2015 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
Ако през 2015 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените по смисъла на закона лица могат да подават само уведомление, при условие, че имат успешно подадена декларация или уведомление за 2014 г.
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани с КЕП по електронен път на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex през браузър Mozilla или Internet Explorer (версии 9,10,11) или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.
На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в раздел "Административно обслужване" е създадена специална рубрика "Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", където можете да намерите допълнителна информация и указания за попълване.
Техническа помощ може да получите на обявените на сайта на ГИТ телефони в раздел "Контакти", а консултация за начина на попълване на декларациите - на горещия телефон 0700 17 670.


Материалът е предоставен от ИА ГИТ - Отдел "Връзки с обществеността"

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама