Обучение на тема: "Предотвратяване на опасностите от големи аварии свързани с опасни химични вещества"

последно актуализиранa на 18.04.2016

П Р О Г Р А М А
за обучение на тема:

Предотвратяване на опасностите от големи аварии свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда. Практическо прилагане изискванията на директива 2012/18/ЕС (SEVESO III) и националното законодателство. Добри европейски практики."
 
Конферентен център "Тракия" – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 238

Дата: 19 Май 2016 г. (четвъртък)

Организатор на мероприятието: Фондация "Център за безопасност и здраве при работа"

 

Лектор на обучението:
инж. Румен Маринов

Кратко описание: Обучението има за цел да Ви помогне при прилагане изискванията на Директива 2012/18/ЕС (SEVESO III) и изпълнение на националното законодателство, чрез прилагане на практически решения за предотвратяване на големи аварии и ограничаване последствията от тях.

Теми и продължителност:
10:00 - 10:30 Регистриране на участниците.
10:30 - 12:00 Европейско законодателство. Нормативни изисквания за Прилагане на Директива 2012/18/ЕС (SEVEZO III) в България. Класификация на предприятие/съоръжение.
12:00 - 13:00 Обяд.
13:00 - 14:15 Изготвяне на нормативно изискуемата документация необходима за предприятие с нисък рисков потенциал и предприятие с висок рисков потенциал.
14:15 - 14:30 Кафе пауза.
14:30 - 15:15 Практически упражнения.
15:15 - 15:45 Време за дискусия, въпроси и отговори.

В пакета за участие са включени:
♦ Материали по време на обучението;
♦ Сертификат за участие;
♦ Кафе пауза - 1 бр.;
♦ Обяд.

Такса за участие: 100 лв/човек (с ДДС)

Отстъпки и преференции: 10% отстъпка от цената при групови участия (при групи с повече от двама участника), официални членове на Клубовете на специалиста по БЗР и участници, записали се за две или повече платени обучения, организирани от Фондацията за 2016 г.

***При регистрацията на участниците в обученията ще бъде предоставена възможност за записване на обяд по предварително изготвено меню с варианти.
Участниците ще имат възможност да изберат между това да посетят намиращия се в непосредствена близост до конферентния център стол или заявеният от тях обяд да им бъде доставен на място!

Краен срок за регистрация: 12.05.2016 г. (четвъртък)

Обучението ще се проведе само при записване на достатъчен брой участници!

За допълнителни въпроси и записване за участие:

E-mail: office_sofia@fcbzr.org
Мобилен: 0888 601 009
 

 НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯТА!
 

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама