28-ми април - Нека стресът на работното място да стане наш общ проблем!

последно актуализиранa на 28.04.2016

Днес психосоциалните рискове и стресът на работното място се признават като глобални проблеми, засягащи всички държави, всички професии и всички работещи.
За да се защити здравето и благосъстоянието на работещите, както и производителността и конкурентоспособността на предприятията в Европа и в цял свят стресът на работното място трябва да бъде овладян.

На всеки 15 секунди в резултат от трудова злополука или заболяване свързано с работата умира по 1 работник! 

На всеки 15 секунди, 153 работници стават жертва на трудова злополука!


Всеки ден, 6300 души умират в резултат на трудови злополуки или свързани с работата им заболявания - което прави повече от 2,3 милиона смъртни случая годишно. Всяка година по време на работа се случват по около 317 милиона катастрофи; Причините за много от тях са в резултат на продължителни отсъствия от работа. Човешката цена за тези ежедневни бедствия е огромна! Международната организация по труда има за цел да даде представа за размерите и последиците от работата, свързана със злополуките по целия свят, нараняванията и заболяванията, като това поставя въпроса за осигуряване на безопасността и здравето на всички работещи на първо място, постигайки право на достоен труд и безопасна работа.

Темата на кампанията на Световния ден за безопасност и здраве при работа за 2016 г. представя въпроса за: "Стресът на работното място: колективно предизвикателство". Докладът ще привлече вниманието на настоящите глобални тенденции на свързания с работата стрес и въздействието й.

Днес много работници са изправени пред голям натиск да отговорят на нуждите на съвременния трудов живот. Психосоциалните рискове, като например увеличаване на конкуренцията, по-високите очаквания за производителност и по-дългото работно време допринасят за превръщането на работното място в една все по-стресираща среда.

EU-OSHA също съдейства за провеждането на Световния ден по безопасност и здраве при работа, честван от МОТ, с голям набор от практически ресурси в помощ на работещите и работодателите за съвместна работа за предотвратяване на психосоциалния риск и стреса на работното място, разработени по време на кампанията през 2014 - 2015 г. "Здравословни работни места — управлявай стреса!".

Чрез многоезичния електронен наръчник за управление на стреса и психосоциалните рискове може да научите повече за тяхното управление.

По случай Възпоменателния ден в памет на загиналите по време на работа в специалния блог на ЕU OSHA са публикувани материали на тема "Силни закони - Силно правоприлагане - Силни профсъюзи".

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама