Центърът за професионално обучение към Фондация "Център за БЗР" вече с лиценз

последно актуализиранa на 04.05.2016На 20-ти април 2016 г.  "Центърът за професионално обучение" (ЦПО), регистриран към Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" бе официално лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Към него ще бъдат провеждани лицензирани курсове по следните професии и специалности, както и по отделни части от тях:
Професия "Продавач - консултант" - 341020
Специалност "Продавач - консултант" - 3410201
Втора степен на професионална квалификация

Професия "Търговски представител" - 341040
Специалност "Търговия на едро и дребно" - 3410401
Трета степен на професионална квалификация

Професия "Снабдител" - 345080
Специалност "Снабдител" - 3450801
Първа степен на професионална квалификация

Професия "Офис - мениджър" - 346010
Специалност "Бизнес - администрация" 3460101
Трета степен на професионална квалификация

Професия "Машинен оператор" - 521030
Специалност "Металорежещи машини" - 5210301
Втора степен на професионална квалификация
Професия "Електротехник" - 522010
Специалност "Електрообзавеждане на производството" - 5220103
Трета степен на професионална квалификация
 
Професия "Техник на компютърни системи" - 523050
Специалност "Компютърна техника и технологии" - 5230501
Трета степен на професионална квалификация

Професия "Моделиер - технолог на облекло" - 542040
Специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" - 5420401
Трета степен на професионална квалификация

Професия "Хотелиер" - 811010
Специалност "Организация на хотелиерството" - 8110101
Трета степен на професионална квалификация

Професия "Охранител" - 861010
Специалност "Банкова охрана и инкасова дейност" - 8610101
Трета степен на професионална квалификация
Специалност "Лична охрана" - 8610102
Трета степен на професионална квалификация

Теоретичната част от обученията, провеждани от "Центъра за професионално обучение" /ЦПО/ към Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" ще се извършва в големи, модернизирани и оборудвани за целта зали.

Практическите занимания и практика към същите ще бъдат провеждани в различни предприятия в страната, където курсистите ще имат възможност да добият по-ясна представа за работата по професията, която са избрали, както и да почерпят опит от първа ръка.

На успешно преминалите пълната програма на обучение по теория и практика курсисти, ще бъдат издавани държавни свидетелства за професионална квалификация по професията. Курсистите ще имат реалната възможност след получаване на квалификацията успешно да се реализират на пазара на труда.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама