Майска среща на Клуб София

последно актуализиранa на 16.05.2016

Майската среща на Клуб на специалиста по безопасност и здраве гр. София за 2016 г. се проведе на 12.05.2016 г. в модерната зала "Струма" на Конферентен център "Тракия". Бяха дискутирани няколко вътрешноорганизационни въпроси, след което срещата продължи с лекцията на инж. Иван Бояджиев, притежаващ дългогодишен стаж за надзор на повдигателни и товарозахватни съоръжения (сега е в ТЮФ Контрол). Темата, която той презентира бе "Съоръжения с повишена опасност - повдигателни съоръжения", която съдържаше следните въпроси:
1. Основни изисквания по ЗБУТ за кранове/ телфери/ товарозахватни/ и други съоръжения;


2. Отговорности на собственика/ползвателя/ работодателя/ дл. лице:
- Поддръжка;
- Надзор;
- Документация
- Обучение на работещите с тях, периодичност, др.;
3. Примери за добра практика.


  
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама