БЗР обучение Пловдив - 20.05.2016

последно актуализиранa на 20.05.2016

На 20-ти май 2016 г. в град Пловдив се проведе специализирано обучение по безопасност и здраве при работа, представящо темата за задължителните периодични обучения на БЗР специалисти и длъжностни лица, провеждащи инструктажи по ЗБУТ и част от Наредба РД 07-2. 

Участници в обучението бяха представители на предприятия от град Пловдив и областта, а основен лектор и експерт в областта на безопасните и здравословни условия на труд - г-жа Благовеста Карова, главен координатор на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

БЗР специалистите имаха възможността да се запознаят с най-важните нормативни документи, правила и акценти, неизменна част от ежедневната им работа, както и да намерят практически решения на различни работни казуси, поставени им за работа по групи.

Част от представените теми обхващаха теми като лични предпазни средства за защита на слуха, разследване на трудови злополуки, изисквания към задължителната документация и други.

Участниците в обучението преминали успешно през курса на обучение и издържали изпитния тест върху предадения материал получиха своите официални удостоверения, както и възможността да получат лична консултация по въпроси от своята практика.

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" благодари на всички участници и представляваните от тях предприятия за гласуваното доверие, отделеното време и активното им участие в обучението!

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама