Нова пътна карта на ЕС за канцерогенни вещества

последно актуализиранa на 26.05.2016

На 25-ти май 2016 г., шест организации, включително EU-OSHA, Европейската комисия и европейските социални партньори подписаха пакт за съгласието си да участват в схема за намаляване на рисковете от експозиция на канцерогени на работното място.

Инициативата започва с председателството на ЕС Холандия през 2016 г. и се очаква да се подкрепи от австрийското председателство на ЕС през 2019 г..

Счита се, че раковите заболявания са причина за повече от половината от всички смъртни случаи, свързани с работата в Европа, като поради тази причина новата схема предлага да се повиши осведомеността по проблема и акцентиране върху значението на пределно допустимите стойности за ЕС, основен елемент за предотвратяване на експозиции.

Тези мерки имат за цел и да се постигне по-широко разпространен и ефективен обмен на много добри практики, които вече съществуват в тази област.

Присъединете се към активностите и последвайте пътната карта! 

EU-OSHA уебсайт: Пътна карта на канцерогени

Вижте видеото към пътната карта

Консултирайте се с Пътната карта за пълни подробности относно планираните съвместни усилия за намаляване на раковите заболявания, свързани с работата.

Материалът е изготвен от ЕА

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама