Остава само 1 месец до крайния срок за транспониране на Директива 2013/35/ЕС относно електромагнитните полета

последно актуализиранa на 01.06.2016

Считано от днес (01.06.2016 г.) остава точно един месец до предвидения краен срок за транспониране на Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на европейския съюз от 26 юни 2013 година, относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО.
Настоящата директива обхваща всички известни преки биофизични ефекти и други косвени въздействия, причинени от електромагнитни полета. Директивата се занимава само с краткосрочните ефекти и не засяга евентуалните дългосрочни такива.

Напомняме, че на 01.07.2016 г. изтича периодът за въвеждане на Директивата в националното законодателство, съгласно чл. 16 ал. 1 на същата Директива. Към момента обратна информация към ЕС за извършването на тези необходими действия има от пет от страните членки на ЕС, а именно Чехия, Литва, Латвия, Естония и Австрия.

Източници на материала: EU OSHA, EUR-Lex
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама