Септемврийка среща на Клуб на специалиста по БЗР - Пловдив

последно актуализиранa на 23.09.2013

На 26 септември, 15 часа в залата на "Бултекс 99" ще се проведе среща на клуб БЗР - Пловдив. Лектор на настоящата сбирка ще бъде Янчо Арнаудов - служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. Той ще говори за измененията на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите / ДВ бр. 75 от 27.08.2013 г. /.
Във връзка с постъпилите въпроси по приложение на измененията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
е поканен Рангел Величков от Д ”ОИТ” - Пловдив да даде разяснения. Ако има някои допълнителни въпроси, моля до сряда да ни пишете на електронната поща, за да му ги предадем предварително.
По време на панаира, на 3 октомври, има организирано мероприятие от Търговска камара с лекции по опазване на околната среда, за което ще пуснем допълнителна информация.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама