Словакия поема председателството на Съвета на ЕС

последно актуализиранa на 01.07.2016

Словашкото председателство ще бъде вторият мандат на текущата председателска тройка, която освен Нидерландия включва и Малта.

To ще наблегне на:
- задълбочаване на Икономическия и паричен съюз на ЕС;
- елиминиране на бариерите пред цифровата икономика в ЕС;
- въвеждане на политиката на ЕС за защита на външните граници с цел овладяване на миграционните проблеми;

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама