НЗОК напомня: Не забравяйте здравноосигурителаната си книжка по време на летния си отпуск

последно актуализиранa на 13.07.2016

В сезона на летните отпуски и почивки Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня да не забравяте своята здравноосигурителната книжка, когато тръгнете на път.
С нея при необходимост ще получите медицинска помощ по линия на НЗОК. За целта може да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие, като му я представите.

В случай че Ви се наложи да ползвате спешна или неотложна медицинска помощ, обърнете се към центровете за спешна помощ на мястото, където пребивавате. Оказаната услуга не се заплаща.

За улеснение на здравноосигурените граждани - рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за остри и хронични заболявания, лекарствени продукти с протоколи IВ и IС, както и рецептите за медицински изделия и диетични храни се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК на територията на цялата страна. Изключение правят лекарствата по протокол 1А и лекарствените продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества. Тези рецепти може да се изпълняват само в аптеки, сключили договор с районна здравноосигурителна каса, намираща се на територията, на която е направен избор на личен лекар.

Освен това, бихте могли да използвате и стоматологични услуги при всеки зъболекар, който е сключил договор за работа с НЗОК. За целта трябва да предоставите своята здравноосигурителна книжка, в която зъболекарят да впише извършените от него дейности.

Ако пък се налага да постъпите в болница бихте могли да се обърнете директно към най-близката такава, където ще Ви прегледат и ще Ви издадат направление за постъпване в болницата по необходимата клинична пътека. Заплащате само потребителска такса от 5.80 лв. за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни в годината.


При почивка извън страната в друга държава членка на Европейския съюз
следва предварително да си извадите европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Временно удостоверение, което замества ЕЗОК.

Източник на материала:
НЗОК

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама