Иновативни практики за безопасността и здравето на работното място и стратегии за рехабилитация

последно актуализиранa на 14.07.2016

Като част от пилотен проект на Европейския парламент относно безопасността и здравето на по-възрастните работници, ЕU-OSHA извърши анализ на практиките на работното място за безопасност и здраве при работа и преглед на най-новите литературни източници по отношение на стратегиите за рехабилитация и връщане на работа.

В докладите на Агенцията се посочват мерките, които се предприемат, както и кои от тях дават положителни и устойчиви резултати, като освен това са посочени и пречките за успешното прилагане на такива мерки и подкрепата, необходима за тяхното преодоляване.

Можете да очаквате повече доклади относно проекта по-късно през годината.

Към доклад „По-безопасни и по-здравословни работни места за всички възрасти: доклад за анализ на добрите практики на работното място и нуждите на предприятията от подкрепа“

Към доклад „Преглед на изследване относно рехабилитацията и връщането на работа“

Към доклад „Рехабилитация и връщане на работа: доклад за анализ на системите и програмите на ЕС и държавите членки“

Източник на материала: ЕU-OSHA
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама