Обучение по безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и смеси - 15.07.2016 г.

последно актуализиранa на 18.07.2016

На 15.07.2016 г. се проведе обучение на група представители на компанията „Сенсата Технолоджис България” ЕООД – Пловдив на тема „Безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и смеси“.

Целта на обучението бе усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд при работа с опасни химични вещества и смеси.

Лектори по темата бяха г-жа Благовеста Карова - главен координатор на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" и член на УС, както и г-н Стоян Бишуров – специалист защита при работа с опасни химични вещества и смеси.

Обучението завърши с решаване на тест, като на успешно преминалите бяха връчени съответните удостоверения!

Към ГАЛЕРИЯТА!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама