Изграждане на Европейския стълб на социалните права: искаме да чуем гласа на работещите в областта на БЗР

последно актуализиранa на 02.08.2016

През март Европейската комисия стартира широка публична консултация по нова ключова инициатива: "Европейски стълб на социалните права". Проектът цели да способства развитието на "достижения на правото на ЕС в социалната област", които да ръководят държавите членки при разработването на тяхната национална социална политика и политика за заетостта.
Правото на безопасни и здравословни условия на труд е един от основните принципи, които следва да бъдат определени от Европейския стълб на социалните права с оглед на новите предизвикателства, породени от по-малко стабилните трудови правоотношения, новите форми на труд и застаряващата работна сила.
Работещите в областта на БЗР се насърчават да допринесат за изграждането на Европейския стълб на социалните права.
През 2016 г. Европейската комисия е ангажирана в дебат с органите на ЕС, социалните партньори, гражданското общество и гражданите. Резултатите следва да бъдат взети предвид при създаването на Европейския стълб на социалните права в началото на 2017 г.

Към Европейския стълб на социалните права: безопасни и здравословни условия на труд! 

Кажете мнението си!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама