Правителството призна пет работодателски и две синдикални организации за представителни на национално равнище.

последно актуализиранa на 12.08.2016


Представителни организации на работодателите на национално равнища:

⇒ Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ);
⇒ Българската стопанска камара (БСК);
⇒ Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
⇒ Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и
⇒ Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).

Представителни организации на работниците и служителите на национално равнище:

⇒ Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и
⇒ КТ "Подкрепа".

Съгласно Кодекса на труда, организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават по тяхно искане за представителни на национално равнище от Министерския съвет за 4-годишен срок. Всичките седем организации са представили документи, с които са отговорили на законовите изискванията за получаване на национална представителност.

Българският съюз на частните предприемачи „Възраждане“ не беше признат за представителна организация на работодателите на национално равнище. В случая не е изпълнено изискването по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – да има най-малко 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация. 

Източник на материала: Пресцентър на Министерския съвет на Р България

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама