Кръгла маса на тема - "Ползи от насърчаване на култура на безопасност на национално и регионално равнище"Скопие, Македония

последно актуализиранa на 31.10.2013

На 25.10.2013 г. ръководството на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" взе участие в кръла маса на тема: "Ползи от насърчаване на култура на безопасност на национално и регионално равнище", която се проведе в Скопие, Македония. На събитието присъстваха още:
- Люпчо Кочовски - Мениджър на фокусната точка за EU OSHA за Република Македония;
- Милан Петковски - Председател на Македонското сдружение за защита при работа - Р. Македония;
- Кароли Григори -
бивш председател на управителния съвет на EU OSHA;
- Емил Кръстановски - Национален координатор на Международната организация на труда за Р. Македония;
- Румяна Михайлова - Изпълнителен директор на ИА "Главна Инспекция по труда";
- Франьо Марович - Председател на "Асоциацията за промоция на безопасносността" -  Република Хърватска;
- Драгослав Томович - Председател на "Сдружение за безопасност и здраве при работа" - Република Сърбия;
- Стефан Башев - Управител на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" - Република България;
- Уно Абрахамсен - представител на Норвешкия инспекторат по труда.

В резултат от дискусиите и обменът на богат и разнообразен опит се стигна до главната бъдеща цел, която е изготвяне на платформа за непрекъсната и устойчива система за превенция и изграждане на капацитет на социалните партньори по БЗР.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама