Обучение по БЗР - септември 2016 г.

последно актуализиранa на 17.09.2016

На 16-ти и 17-ти септември 2016 г. в София се състоя двудневно специализирано обучение по безопасност и здраве при работа на основание Наредба РД-07-2 и Наредба № 4 от ЗЗБУТ.
Лектори на обучението бяха - г-жа Благовеста Карова, експерт по БЗР с дългогодишен и разнообразен опит, главен координатор на Фондация "Център за БЗР", г-н Стоян Бишуров - специалист в областта на височинната защита и г-н Иван Палийски - представящ темата за защита на долните крайници. 
Програмата на мероприятието включваше всички основни стъпки и моменти в работата на четирите основни групи в БЗР, а именно: работници, БЗР специалисти, HR мениджъри и работодатели, разглеждайки техните специфични роли и задължения в процеса на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Посредством решаване на различни казуси от работата, разнообразни видео материали и ролеви задачи,участниците в обучението имаха възможността да се запознаят с различни специфични моменти, неизменна част от ежедневието на всеки БЗР специалист.
В края на двудневното обучение, след полагане на изпитен тест върху преминатия учебен материал, успешно издържалите го получиха своите официални удостоверения за курса на обучение.
Благодарим на всички БЗР специалисти, взели участие в организираното от Фондация "Център за БЗР" обучение, както и на Ръководствата на техните предприятия за доверието и отделеното време!

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама