Септемврийска среща на Клуба на специалиста по БЗР - гр. Русе

последно актуализиранa на 29.09.2016

На 27-ми септември 2016 г. се състоя редовна среща на клуба по БЗР - гр. Русе, на която присъстваха специалисти от клуба от Велико Търново, като същата протече при следния дневен ред:

1. Председателят на клуба - г-н Стоянов прочете писмо от Управителя на ФЦБЗР - г-н Люпчо Кочовски, с което той уведомява, че първият член на ФЦБЗР, който е събрал точки за активност е факт и получава право на безплатно обучение, организирано от ФЦБЗР.

2. На всички присъстващи беше предоставен последният брой на списание "С грижа за хората".

3. Връчени бяха сертификати и удостоверения на специалистите, присъствали на лекции по различните теми от срещите.

4. Участие в срещата взеха г-жа Анастасия Андреевна и г-жа Юлия Зарудинская - официални представители на "Skin care", които изнесоха презентация за защита на кожата. Те представиха продуктите от гама "RIZA", демонстрирайки защитните и почистващите им свойства пред аудиторията. Присъстващите БЗР специалисти имаха възможността сами да тестват някои от тях, както и да зададат свързани с темата въпроси. В края на презентацията бяха предоставени мостри за лична проба в реални условия в предприятията.

5. По време на мероприятието бяха дискутирани някои организационни въпроси, събиране на членски внос и уточняване теми за лекции за следващата среща през месец Октомври.  

Към галерията!


 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама