OiRA се популяризира в България посредством информационна кампания от врата на врата

последно актуализиранa на 26.09.2016

Българската Инспекция по труда започна реализацията на проект за повишаване на осведомеността на служителите и работниците по въпросите на безопасността и здравето при работа (БЗР). Проектът под надслов "Оптимизация и иновации" включва информационна кампания от врата на врата в предприятията, която се провежда от помощник-инспектори по труда. Основната цел е насърчаване изготвянето на оценки на риска за работните места с помощта на интерактивните онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и други добри практики в областта на БЗР.

Тази инициатива е част от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от ЕС посредством Европейския социален фонд (ЕСФ).

Други държави членки и партньори за OiRA също се насърчават да проучат възможностите за провеждане на подобни информационни кампании с цел по-активно използване на инструментите за OiRA и изготвянето на оценки на риска, преди всичко в малките дружества.

Научете повече за OiRA.
 
Посетете уебсайта за OiRA на българската изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (на български език).
 
Източник на материала: EU OSHA
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама