Октомврийска среща на Клуба на специалиста по БЗР - гр. София

последно актуализиранa на 05.10.2016

Октомврийската среща на Клуб на специалиста по БЗР гр. София се проведе на 04.10.2016 г. от 17:00 ч. в зала "Струма" на Конферентен център "Тракия". По време на сбирката бяха разгледани няколко организационни въпроса, касаещи нормалното функциониране на Клуба, сред които:
- Честване на предстоящата Европейска седмица по БЗР, която се отбелязва в периода 24-30.10.2016 г.;
- Организиране на Коледното парти на Клуба;
- Избор на теми и лектори за следващи сбирки;
- Представяне на новите членове на Клуба.

Участниците в срещата провокираха две дискусии, а именно:
- Карта за предварителен медицински преглед, която отговаря на образеца от Наредба № 3 от 25.01.2008 г;
- Сумарно изчисляване на работното време. 

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама