Европейска седмица по безопасност и здраве при работа - 2016 г.

последно актуализиранa на 24.10.2016

Станете част от Европейската седмица за здравословни работни места за всички възрасти!  

Днес стартира Европейската седмица за здравословни работни места за всички възрасти за 2016 г. (24-28 октомври), която е ключова част от кампанията "Здравословни работни места за всички възрасти". Посредством провеждането на стотици мероприятия на територията на Европа, състоящи се през тази седмица, Европейската агенция по БЗР и партньорската й мрежа подчертават значението от осигуряване на безопасни и здравословни работни места по време на работния живот.

Очаква се до 2030 година, служителите над 55 годишна възраст да съставят 30% или повече от цялата работна сила в много европейски страни. Тази статистика сама по себе си създава предизвикателства пред служители, работодатели и бизнеса като цяло. В тази връзка при наличието на застаряващо намаление и намаляващ демографски ръст е съществено важно да се осигурят безопасни и здравословни работни места за всички служители по време на работния живот. В случай на предприемане на тези мерки може да се смята, че работната сила е подходяща и динамична. Европейската агенция и нейните партньори подемат инициативата за промотирането на устойчив работен живот, както и подпомагане на работодателите да успеят максимално да се възползват от онова, което възрастните служители могат да предоставят за организациите.

Директорът на Европейската агенция по БЗР – г-жа Седлачек заяви: "27% от работещите в Европа не смятат, че биха могли да извършват същата работа и на 60. Поради тази причина превенцията от инциденти на работното място, както и здравословните заболявания са крайъгълен камък в нашата кампания. Работодателите трябва да имат предвид разнообразието на работната сила и да обърнат специално внимание на специфичните групи от нея: младите работници, възрастните работници, хората с увреждания, жените."

Европейската агенция по БЗР подпомага своите кампанийни партньори като им осигурява безброй безплатни материали на уеб сайта си, като например: интерактивният и лесно достъпен "e-guide", който предоставя достъпно описана информация и практични методи за управление на безопасността и здравето при възрастните служители, достъпни на повече от 30 езика. Информацията е пригодена към всяка страна и ползвателите на "e-guide" могат да използват информацията според своята необходимост - като работодатели, служители, HR мениджъри и БЗР специалисти.

Освен това, наскоро бяха публикувани цели 5 информационни материала от проекта "По-безопасни работни места за всички възрасти – безопасност и здраве при работа в контекста на застаряващата работна сила". Темите, които са засегнати в тях касаят ползите, с които по-възрастните работници биха могли да допринесат за организациите, също така рисковете, с които жените се срещат на работното място, системите за рехабилитация и завръщането на работа и преглед на политиките и стратегиите, целящи поддържане на застаряващата работна сила в Европа. Тези информационни материали също посочват, че факторите, свързани с начина на живот или със специфичните професии могат да играят дори по-значима роля в здравословното състояние на хората, както и върху рисковете на работното място, отколкото хронологичната възраст.

Мрежата на кампанията "Здравословни работни места", включваща водещи организации в сферата на безопасността и здравето при работа, бизнеса, работодателските организации, синдикатите и БЗР специалистите ще предприемат разнообразие от активности, чрез които да разпространят посланието през годината и специално по време на Европейската седмица по БЗР. Например, фокусните точки на агенцията провеждат мероприятия в повече от 13 страни, като конференция в Австрия (24 октомври), разкриваща потенциала на възрастовото разнообразие на работа или пък събитието в Чехия (25 октомври), което обхваща най-новите промени в БЗР законодателството. Директорът на EU OSHA – д-р Криста Седлачек ще представи резултатите от основните дейности на Агенцията на конференция в Словакия, която е насочена към новите технологии и форми на назначаване. На фона на всичко това, в Испания ще се проведе цялостна програма от повече от 60 събития в 39 различни града, където ще бъдат представени няколко креативни инициативи като тази в Канарските острови, събираща кратки видеа, представящи работници на различни възрасти, които следват процедурите по безопасност, в един общ филм, наречен "15 секунди от здравословните работни места за всички възрасти".

Официалните партньори на кампанията също активно я подкрепят посредством провеждането на редица дейности и инициативи: Конференцията "Безопасност в действие", провеждана от DEKRA Insight събира заедно професионалисти и екипи от световни компании на 26-27 октомври в Антверпен, Белгия. Междувременно Федерацията на европейските сдружения по ергономия (FEES) е посветила месец октомври на темата "Ергономия за всички възрасти", за да посочи потенциала на ергономията в изграждането на здравословни работни места за всички възрасти.

Promotor BHP – медиен партньор на кампанията от Полша провежда конференцията "Човешкият фактор в безопасността" по време на седмицата, където ще бъдат споделени инструменти и опит за създаване на безопасни условия на труд в мините, в добива на горива, енергопроизводството и металургията.
Дори вече е поставена цел на Европа за наемането на служители – 75% от населението на Европа, което е на възраст между 20-64 години трябва да бъде наето до 2020. БЗР практиките, които се съобразяват с възрастта и осигуряват благосъстояние на работното място са два важни момента за постигането на тази цел. Всички дейности и активности по време на Европейската седмица по БЗР позволяват на партньорската мрежа и на другите подобни работници и работодатели да обменят идеи за добри практики и да генерират идеи, за да работят за постигането на тази цел заедно.

Линкове:
• Вижте Събитията по време на Европейската седмица по БЗР
• Използвайте многоезичния e-guide, за да разберете как да управлявате безопасността и здравето за застаряващата работна сила
Открийте повече за кампанията "Здравословни работни места за всички възрасти на уебсайта на кампанията". 

Източник на материала: EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама