Конференция "Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд" - 2016 г.

последно актуализиранa на 13.10.2016

На 13-ти октомври 2016 г. (четвъртък) в град София, хотел "Балкан"се проведе Трета годишна конференция "ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД". Събитието се организира от Индустриален клъстер "Средногорие".
Конференцията е посещавана от мениджъри в индустриални компании и експерти в областта на ЗБУТ и околна среда, в т.ч.: представители на производствения сектор, отговорните държавни институции; организации, доставчици на стоки и услуги; образователни и научни институции и др.

Основни акценти на форума бяха насочени върху теми като:
- Взаимодействие между публичния и частния сектори в областта на ЗБУТ;
- Превенция и управление на риска;
- Актуална нормативна уредба в областта на околната среда и екологичната сигурност;
- Приложими иновации;
- Индустриални практики и проекти;
- Здраве и продуктивност на работното място;
- Smart WorkSpace. 

По време на официалните обръщения, участие в които взе и инж. Румяна Михайлова - изпълнителен директор на ИА ГИТ, бяха представени дейностите по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", носещи преки ползи за българския бизнес. Проектът се финансира от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

"Ефектът от създаването на система за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол и групирането им според степента на риска за бизнеса ще бъде възможността някои предприятия да не бъдат проверявани с години. А въвеждането на иновативни и гъвкави форми на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол ще позволят на работодателите да разберат доколко изпълняват законодателството, както и да получат информация за нормативната уредба и добри практики за прилагането й“, обясни инж. Михайлова.

Пред аудиторията тя представи и приключилите проекти по изминалия програмен период на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", като акцентира върху тяхната устойчивост чрез създадените продукти, които и в момента са на разположение на бизнеса - интерактивни инструменти за оценка на риска, кодекси за добри практики, внедрена информационна система, създаване на банка от кадри чрез обучение на асистенти на инспекторите.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама