Октомврийска среща на Клуба на специалиста по БЗР - гр. Русе

последно актуализиранa на 26.10.2016

На 26-ти Октомври 2016, в заседателната зала на "Бултекс 99" в гр. Русе се проведе октомврийската среща на Специалистите от клуб по БЗР - от града. Гости на срещата бяха колеги от клуба от гр. Велико Търново. На срещата присъстваха още г-н Владимир Глухов - Председател на УС на Фондация ЦБЗР и г-жа Благовеста Карова - представител на Фондацията и на  Клуба на специалиста по БЗР гр. Пловдив.

Европейската седмица по безопасност и здраве при работа беше отбелязана с лекция на тема:
Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване:
• минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
• минимални изисквания за безопасност и здраве на работната среда;
• минимални изисквания при използване на работното оборудване.

Г-жа Благовеста Карова представи чудесна презентация по изискванията на нормативната уредба и сподели много ценни наблюдения от своя богат професионален опит.
Всички присъстващи се включиха активно в дискусията и както винаги времето премина неусетно.

Специалистите получиха своите Удостоверения от проведеното на предходната среща представяне на продукти за защита и почистване на кожата на ръцете.

В края на срещата се състоя почерпка по повод светлият празник - Димитровден с домашно приготвени вкусотии. 

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама