Доклад за дейността на Клуб Варна през 2013 година

последно актуализиранa на 21.12.2013

Както всяка година и през изминала 2013, Клубът на специалистите по БЗР в град Варна работи по предварително изготвения и публикуван график на  срещи на своите членове, на които специалистите имаха възможност да обменят опит и да решават своите професионални казуси и проблеми.
Като обобщение за свършеното през годината можем да включим:

  1. Обучение по ключови компетенции в рамките на Проект ,,Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, осъществяван от БСК – Съюз на българския бизнес /СББ/ с финансовата подкрепа на ОП ,,РЧР” 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕСФ и Р. България.

 

  1. Тридневен семинар – обучение, организиран от Фондация ,,Център за БЗР” и СТМ ,,Ес Ти Ем” в гр. Златоград за повишаване на квалификацията на специалистите по БЗР ( м. Март.2013 г.).

 

  1. Честване на Световния ден за безопасност и култура на труда - 28.04.2013 г. - организиран и проведен в град Пловдив от Фондация ,,ЦБЗР” и ,,Бултекс 99” ЕООД .

 

  1. Обучение на членовете на клубаорганизирано от Стопанска Камара – Варна  по актуални проблеми при осигуряване на ЗБУТ в предприятията, съгласно действащото в Р. България законодателство (м. Септември.2013 г.).

 

  1. Среща – коментар по основни текстове от КТ - проведена с представители на Регионалния съвет на един от водещите синдикати в България и БСК – СББ , уреждащи въпроса за информирането и консултирането на работниците и служителите чрез избрани или определени техни представители. Срещата се проведе в рамките на Национална кампания по информиране и консултиране на работещите по ОП ,,РЧР” 2007 – 2013 г. и Агенцията по заетостта   (м.Октомври.2013 г.).

 

  1. Среща с представители на водеща застрахователна компания - разглеждаща въпроси по прилагане на нормативните изисквания за задължително застраховане за риска ,,Трудова злополука” – м. Ноември. 2013 г.

 

  1. Презентации на водещи фирми в областта на ЛПС и работно облекло.

 

  1. Спазени бяха и традициите да се празнуват настъпващи празници като: "Първа пролет", ,"Коледа" и "Нова година", както и рожденните дни на членове на клуба.

 

  1. И не на последно място, уважена беше поканата за участие при отбелязване на 15 – годишнината от създаването на Клуба на Специалистите по БЗР от гр. Пловдив.

Като най-важно, постигнато през годината, може да се посочи осъзнатата от голяма част от членовете на клуба необходимост от провеждане на такива срещи за споделяне на примери за:
-Добри практики в областта на осигуряването на ЗБУТ;-За превенция и контрол на рисковете на работното място и други.

От името на целия екип на Клуба на специалистите по БЗР - Варна желаем на Вас, на Вашите семейства, близки и колеги здраве, благополучие и професионални успехи!

 

   


·     

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама