Ноемврийска среща на Клуба на специалиста по БЗР - Варна

последно актуализиранa на 24.11.2016

На 23.11.2016 г. в Стопанска камара – Варна се проведе предпоследната за годината девета сбирка на Клуба на специалистите по БЗР от гр. Варна.

Обсъдени бяха следните теми:
1. Доклад за дейността на клуба през периода 2011 г. ÷ 2016 г. (в резюме), изнесен пред 49–ма работодатели и представители на работодателите, участници в XII-то Общо събрание на Стопанска камара – Варна.
2. Приемане на двама нови членове на Клуба на специалистите по БЗР гр. Варна.
3. Нови, изменени и допълнени нормативни актове по ЗБУТ, обнародвани в ДВ през последния месец, в т. ч. Наредба № 2/2004 г. на МТСП и МРРБ и др.
4. Покана от Стопанска камара - Варна за участие в Програмата за обучение през м. Ноември и м. Декември.2016 г. на работодатели, представители на работодателите в КУТ и ГУТ, отговорници по ЗБУТ във фирмите и др., по проблемите за осигуряване на ЗБУТ, съгласно действащото в Р. България законодателство.
5. Предложения за провеждане на последната за годината сбирка на клуба през м. Декември с отбелязване на предстоящите коледни и новогодишни празници.

Всички участници в сбирката взеха дейно участие в разискванията по отделните теми от дневния ред.
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама