СРЕЩА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

последно актуализиранa на 20.01.2014

На 18.01.2014 г. на територията на Македонското сдружение за защита при работа се проведе работна среща, на която присъстваха представители на Асоциацията за безопасност и здраве при работа от Република Сърбия, Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” – България и на Институцията за безопасност и здраве при работа ( IOSH ) от Обединеното кралство.

Оn - line участие взеха и представители на Асоциацията на инженерите за защита при работа на Любляна - Словения.


На работната среща бяха договорени следните съвместни действия:


- Road Show - пътуващ семинар-обучение със специалист от IOSH, Англия, което в рамките на две седмици да обиколи Македония, България, Сърбия, Словения и Хърватска. Координатор на дейностите в региона ще бъде Македонското дружество за защита при работа, а всяка организация на местно ниво в страната ще бъде отговорна за договорените дейности.

- В рамките на Световния конгрес за безопасност и здраве при работа във Франкфурт – Германия – 2014 година, неправителствените организации от региона ще вземат съвместно участие с общ щанд на техническия панаир, който е част от конгреса.

Участието ще бъде официално подкрепено от  Институцията за безопасност издраве при работа ( IOSH ) от Обединеното кралство - Англия.

-  Договорено е съгласие по проект на МЗЗПР за сътрудничество между MOSHA и социалните партньори, в който е заложено да се работи на база регионално сътрудничество за насърчаване на ролята на неправителствените организации за насърчаване на БЗР стандартите, чрез използване опита на страните членки на ЕС.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама