Проект AGROSH+

последно актуализиранa на 30.11.2016

В два последователни дни, а именно на 28-ми и 29-ти ноември 2016 г., в Букурещ, Румъния бе проведена Първа транснационална среща по проект AGROSH+, в който официален партньор е и Фондация "Център за безопасност и здраве при работа". Участници в срещата от страна на Фондацията бяха г-н Люпчо Кочовски и г-жа Екатерина Борисова.

Проектът се реализира по програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Водеща организация по реализирането на проекта е Фондация "Ромтенс", Румъния, като останалите партньори са: Център за анализи на работното място (WRC), Ирландия, Медицински и фармацевтичен университет "Виктор Бабес", Тимишоара, Румъния, Институт за превантивна медицина, околна среда и професионално здраве, ПРОЛЕПСИС, Гърция и Андалуска школа по обществено здраве (EADSP), Испания.

Проект AGROSH+ е с продължителност 24 месеца, като целта му е увеличаване на капацитета на знанията и експертизата на БЗР експертите от страните участници, които извършват БЗР дейности в предприятията, заети в селскостопанския сектор. Проектът ще включва различни инициативи в подкрепа на селскостопанския сектор, както и разработване на ръководства за работата на БЗР експертите в тези предприятия.

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" ще продължава да Ви информира за развитието на проекта, както и за възможностите за участие и включване в него, затова не забравяйте да следите публикациите ни!

Към галерията на Първа транснационална среща по проект AGROSH+

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама