Работодателите ще могат да назначават на 16 нови професии от 2017 г.

последно актуализиранa на 04.01.2017

За новата 2017-та година със заповед на министъра на труда и социалната политика Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) бе допълнена с цели 16 нови професии, на които работодателите биха могли да назначават работници.

В НКПД вече присъстват професии като лекар, специалист по трудова медицина и оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване.

Списъкът е допълнен с 9 длъжности във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование: учител, старши учител и главен учител по религия в начален етап на основното образование, в прогимназиален етап или в гимназиален етап.

Във връзка с изменения и допълнения на Класификатора на длъжностите в администрацията, приети с нормативни актове на Министерския съвет, НКПД е допълнена с 5 нови длъжности: ръководител на специализирано звено за разследване; длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър; координатор, ИТ проекти; инженер, държавен служител; инспектор в служба „Военна информация“.

Източник: МТСП
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама