По-безопасен и по-здравословен труд за всяка възраст — резултатите са налице!

последно актуализиранa на 20.01.2017

Какви са проблемите, свързани с безопасността и здравето за застаряващото активно население? Как можем да ги разрешим чрез политики, програми и стратегии?

Отговор можете да намерите в резултатите от проекта на EU-OSHA за по-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст.

Използвайте интерактивния многоезичен инструмент за визуализиране на данни, за да получите интуитивен и лесен достъп до основните констатации чрез интерактивни табла и графики, които Ви помагат да правите обзорен преглед на информацията.

Можете също така да проучите по-подробно конкретни страни и теми чрез доклади от проекта, прегледи, проучвания на отделни случаи и информационни справки.

Прочетете съобщението за пресата

Инструмент за визуализиране на данни

Вижте всички публикации 

Източник на материала: EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама