Среща на Клуб на специалиста по БЗР, гр. Пловдив - януари 2017 г.

последно актуализиранa на 27.01.2017
На 26 януари 2017 г. от 15:00 часа в залата на "Бултекс 99" ЕООД, гр. Пловдив се проведе първата среща за 2017 година на КСБЗР, гр. Пловдив при следния дневния ред :

1. Запознаване с Наредба № РД-07-3 от 3 ноември 2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда;

2. Настъпили промени в Наредба №2 за минималните изисквания за здраве и безопасност при извършване на СМР;

3. Организационни въпроси, събиране на членския внос за 2017 година и др.

Към галерията!
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама