Среща на Клуб на специалиста по БЗР, гр. Варна - януари 2017 г.

последно актуализиранa на 02.02.2017

Първата за 2017 г. среща на членовете на Клуба на специалиста по БЗР - гр. Варна се състоя на 25 януари 2017 г. в Стопанска камара - гр. Варна.

Гост-лектор на срещата бе г-жа Светлана Пачолова – Гл. инспектор „Трудови злополуки” в РУСО (НОИ), която акцентира върху добрите практики при деклариране и разследване на трудовите злополуки, в т.ч. и отговори на всички интересуващи членовете на Клуба въпроси по отношение на съвместната дейност.

Дискутирани бяха и въпроси, свързани с:
=> Определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност през 2017 г. – нормативни изисквания и срокове;
=> Заповед № РД-01-681/12.10.2016 г. за определяне на коефициенти на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г. и свързаното с нея задължително застраховане за риска „трудова злополука”;
=> Провеждането на периодични инструктажи за БЗР през 2017 г.;
=>Предоставяне на СТМ на копия от болничните листи за 2016 г. с цел изготвяне на анализ на общата заболеваемост;
=> Участие на Клуба в инициативи на Стоп. камара, Фондация „ЦБЗР” и др. през 2017 г.;
=> Приемане на годишен график за организиране през 2017 г. на срещи на специалистите по БЗР и ТМ от гр. Варна и региона; 
=> Събиране на членски внос от членовете на клуба за 2017 г. и др.

Програмата на Клуб „БЗР” - Варна за 2017 г. по традиция включва 10 (десет) работни срещи, както и 2 (два) двудневни семинара, чиито дати ще се уточнят допълнително през годината.

Графикът за работните срещи през 2017 г. е следният:

♦ 25.01.2017 г.             28.06.2017 г.
♦ 22.02.2017 г.            ♦ 27.09.2017 г.
♦ 22.03.2017 г.            ♦ 25.10.2017 г.
♦ 26.04.2017 г.            ♦ 22.11.2017 г.
♦ 31.05.2017 г.            ♦ 13.12.2017 г.
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама