Среща на Клуб на специалиста по БЗР, гр. Пловдив - февруари 2017 г.

последно актуализиранa на 28.02.2017


На 23 февруари 2017 г. в залата на „Бултекс 99” ЕООД,  гр. Пловдив, се проведе втората среща на Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа, гр. Пловдив за 2017 година.

Присъстващите се запознаха с новата наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

За лектор беше поканена г-жа Нели Чалъкова - Магистър "Управление и контрол условията на труд". Трудната и малко позната материя беше поднесена достъпно и с голям професионализъм.

Бяха разгледани редица организационни въпроси.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама