Световен ден по безопасност и здраве при работа – 28-ми април

последно актуализиранa на 10.03.2017

Темата на кампанията за 2017 г. е "Оптимизиране на събирането и използването на БЗР информацията", която цели да подпомогне изпълнението на Цел за устойчиво развитие № 8 от План 2030 на ООН.

Кампанията на "Международната организация по труда" за Световния ден за безопасност и здраве при работа 2017 г. се фокусира върху критичната необходимост на страните да подобрят способността си да събират и използват надеждна информация за безопасността и здравето при работа.

Цел за устойчиво развитие № 8 предвижда насърчаване на "приобщаващия и устойчив икономически растеж, пълната и продуктивна заетост и достойния труд за всички".

Източник: МОТ  


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама