Обучение на тема: "Добри практики и опит от Австрия" - 11.04.2017

последно актуализиранa на 13.03.2017
П Р О Г Р А М А


на обучение по тема:

"Добри практики и опит от Австрия"

Конферентен център "Тракия" – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 238

Дата: 11 АПРИЛ 2017 г. (вторник)

Организатор на мероприятието: Фондация "Център за безопасност и здраве при работа"


Лектори:

Д-р Херберт Фриезенбихлер, Трудов психолог – "Австрийски социалноосигурителен институт"

Инж. Грегор Хохенекер, Строителен експерт  "Австрийски социалноосигурителен институт"


Теми и продължителност*:


09:00 – 10:00 Регистрация.

10:00 – 10:50 Група 1 – Стресът на работното място
10:00 – 10:50 Група 2 – Работа на височина

10:50 – 11:10 – Пауза

11:10 – 12:00 Група 1 – Оценка на работното място
11:10 – 12:00 Група 2 – Управление на риска в тунели (ISO 31000)

12:00 – 13:00 Обяд

13:00 – 13:50 Група 1 – Работа на височина
13:00 – 13:50 Група 2 - Стресът на работното място

13:50 – 14:10 – Пауза

14:10 – 15:00 Група 1 - Управление на риска в тунели (ISO 31000)
14:10 – 15:00 Група 2 – Оценка на работното място

*Съгласно стандартите на AUVA

Стойност на обучението – 50 лв. без ДДС!!!

Обучението ще се проведе с превод на български език!


Начин на плащане:
Всички плащания за участие стават само по банков път!!!

Всеки участник ще получи сертификат за участие!


ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"
БУЛСТАТ: 176217057
Иден. № по ДДС: BG176217057
МОЛ: Стефан Башев
Адрес: Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 31

Банка на получателя: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Пловдив
БАНКОВА СМЕТКА:
IBAN: BG09UNCR70001520376647
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Участие в БЗР обучение


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ:
- Име на участника (участниците) в обучението – (име, презиме и фамилия);
- Притежавана степен – инж. д-р., проф. и др.
- Име на фирмата/предприятието, което се представлява (само, когато е приложимо);
- Платена такса участие (само по банков път) - не е необходимо да се прилага документ;
- Данни за издаване на фактура (фирма или за физическо лице);
- Актуален телефон за контакти;
- Е-mail за връзка с участника.

!!! Всички документи за участие в обучението ще бъдат издавани на база данните от регистрацията.

За допълнителни въпроси и записване за участие:
E-mail: office_sofia@fcbzr.org
Мобилен: 0888 601 009

Краен срок за записване: 04.04.2017 г.


 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама