Априлска среща на Клуба на специалиста по БЗР - гр. Русе 2017

последно актуализиранa на 04.04.2017На 3 април 2017г. се проведе среща на специалистите от Клуб по БЗР - гр. Русе по следните теми:

1. Представяне на дейността на Областния съвет по условия на труд с лектор г-жа Пенка Попова - Началник отдел "Регионално развитие към областна администрация" - гр. Русе;

Целта на презентацията бе насърчаване на диалог с бизнеса по въпросите за опазване здравето и безопасността на хората. Всички участници в срещата се включиха активно в дискусията по проблемите в практиката, срещаните трудности и бяха дадени някои предложения за теми за проучване и обсъждане, едно от които пред работодателите да се представят данни от загубите при трудови злополуки и заболявания.

2. "No time to lose" - "Няма време за губене", кампания на IOSH - с лектор инж. Румен Шолев;

3. Представяне на предстоящи събития на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", кампании на IOSH и други интересни събития от г-н Люпчо Кочовски - управител на Фондация "Център за БЗР";

4. Дискусия по различни въпроси.

Обсъдени бяха и теми като:
- добри практики на клуб по БЗР - гр.София;
- идеи за оценяване на специалистите по БЗР, практики от други страни;
- предложения, касаещи членовете на клубовете като част ФЦБЗР;
- начини за комуникация между отделните специалисти както в съответния град, така и на национално ниво, като форум към сайта на Фондацията;
- представяне на дейностите в различните клубове и публикуването на информацията в списанието "С грижа за хората" с цел да се обменя опит, споделя информация чрез лектори от клубовете и други полезни инициативи.  

   
   

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама