Семинар-обучение по безопасност и здраве при работа - 20-22.03.2014 г.

последно актуализиранa на 26.03.2014

От 20-ти до 22-ри Март 2014 се проведе вторият семинар-обучение по БЗР, обхващащ специалистите от клубовете в Благоевград и Враца.
Лектори на обучението бяха:
- Благовеста Карова - Фондация "Център за БЗР";
- Владимир Глухов - Фондация "Център за БЗР";
- доц. д-р Петър Петров - зам. ректор на Технически университет Габрово;
- д-р Светла Савчева - психолог;
- Кремена Райкова - експерт международни програми и проекти - "Фърст Консултинг" ЕООД
- Велислава Ивановска - експерт PR и връзки с обществеността - "Фърст Консултинг" ЕООД
Програмата обхващаше богат набор от презентации, представени на високо професионално ниво, разнообразни теми и възможности за дискусии по различни въпроси, свързани с работни казуси.


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама